Doelstelling en Voorwaarden Foto-Opdrachten

Doelstelling:
De opdrachten van LuRoFoto geven de fotografen de gelegenheid om heel bewust met hun camera, het onderwerp en de omgeving om te laten gaan. Het nodigt de fotograaf ook uit om uit diens comfortzone te stappen.  Neem die uitdaging aan! Het is leerzaam en verfrissend!
LuRoFoto stuurt de fotograaf er letterlijk op uit om van een bepaald thema een foto te maken. Zodoende kan de foto pas gemaakt zijn vanaf de eerste dag van de maand waarop het thema is gestart. Foto's die eerder gemaakt zijn worden aan het eind van de opdracht uitgesloten en verplaatst naar een andere categorie.

Een opdracht: Er word je iets opgedragen te doen. Je denkt na over wat je nodig hebt daarvoor, gaat met de juiste spullen binnen of buiten aan de slag, let op je instellingen, standpunt, afstand, onderwerp, licht, compositie, scherpte en onscherpte, kleurtemperatuur, meting, belichtingscompensatie, kortom: Alles! En dan maak je de foto. Die plaats je op LuRo en er wordt kritisch naar gekeken. Er komen opmerkingen over alle genoemde punten. Wat vindt men goed en wat kan beter. Ben je in staat de verbeterpunten aan te passen (of de foto opnieuw te maken) en de foto te herplaatsen of in een reactieveld onder de upload te tonen (voorkeur), dan kan het niet beter. Dan ben je echt bewust en serieus met de opdracht bezig geweest. Krijgt jouw foto, aan de hand van alle genoemde punten, dan ook nog eens de meeste stemmen, dan weet je zeker dat jij met jouw foto de opdracht hebt volbracht. Van winnaars en verliezers is geen sprake. Heb je de opdracht uitgevoerd en volbracht, dan krijg je, omdat je zo je stinkende best hebt gedaan, een cadeautje van onze sponsor. 

Wij verwachten dat je dicht bij het aangereikte thema blijft en er niet van alles omheen te gaan verzinnen/bedenken. Laat het thema de hoofdrol spelen in jouw compositie en maak er geen doordenker of zoekplaatje van. Alleen dan kan jij je volledig richten op de essentie van de opdracht en maak je kans om deze te voltooien.

Ga je foto's, die in de opdracht staan, beoordelen, wees dan extra streng. Zowel voor jezelf als voor de fotograaf. Strenger nog dan anders. Bekijk de foto's goed (uitvergroten tot maximale uploadgrootte) en let goed op details. Schrijf er dan jouw mening over. Kom je dingen tegen die voor aanpassing/verbetering vatbaar zijn in jouw optiek, maak dit dan niet alleen kenbaar maar vertel ook hoe het in de huidige foto nog aangepast zou kunnen worden en/of met welke middelen. Geef, indien mogelijk, ook aan dat en hoe de foto met andere instellingen opnieuw gemaakt kan worden. Je mag ook verbeteringen van de upload laten zien

De fotograaf mag een verbeterde foto van de upload laten zien. Dit dient dan wel in een reactieveld onder de upload te gebeuren.
Een andere foto (bijv. een opnieuw gemaakte foto) dient als nieuwe upload geplaatst te worden (ivm de verplichte, volledige exif)
Beoordelaars mogen aan de hand van hun eigen tips ook een verbeterde foto in een reactieveld laten zien mits voorzien van de toegepaste workflow en mits de uploadfotograaf daar toestemming voor heeft gegeven. 

Degenen die op de opdrachtfoto's gaan stemmen, houden tevens rekening met de eventuele verbeteringen die door de fotograaf zelf in een reactieveld bij de betreffende upload is geplaatst. 

N.B. Wanneer een bewuste overtreding van de voorwaarden wordt geconstateerd, volgt diskwalificatie voor de lopende opdracht.  

Voorwaarden:
1. Foto's zijn te allen tijde door jouzelf gemaakt vanaf de 1e dag dat de opdracht is gestart of vanaf de dag dat jij je gedurende de opdracht hebt aangemeld. Voor die tijd kon je immers niet weten wat het onderwerp van de opdracht is. 
2. Foto's zijn minimaal 1000 pixels op de langste zijde.
3. De EXIF komt verplicht mee met de upload.
4. De fotograaf gebruikt voor de opdracht uitsluitend een fototoestel; spiegelreflex, systeem, brug, compact.
Foto's gemaakt met een Drone, Smartphone, Tablet of een scan van een negatief/foto uit eigen collectie, een screenshot plus een Still uit een filmpje, zijn in de opdracht niet toegestaan, dergelijke foto's worden uitgesloten van de opdracht en verplaatst naar een andere categorie. Een schermafbeelding of een scan van een afbeelding uit, bijvoorbeeld een magazine etc,  worden van de site verwijderd.
5. Copyright, teksten en kaders zijn in opdrachtfoto's niet toegestaan tenzij anders vermeldt in de opdracht zelf.

6a. Fotografen met een BasisAccount mogen 1 keer één foto per opdracht plaatsen.
7b. Fotografen met een GoudAccount mogen 3 keer één foto per opdracht plaatsen.

*Eenmaal geplaatst, kan de foto niet meer verplaatst naar een andere categorie en/of verwijderd worden!
8. Elke twee maanden is er een nieuwe opdracht. 5 dagen vóór het einde van de tweede maand sluit de opdracht.
Het beheer selecteert de (maximaal) 5 beste/mooiste foto's en zet dan naamloten.nl in om een onafhankelijke keus te maken voor de volbrachte foto.
NB: Wanneer de fotograaf zich niet conformeert aan alle voorwaarden heeft de beheerder het recht de foto vóór aanvang van het stemmen uit de betreffende opdracht te halen of de foto zelfs te diskwalificeren.
9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
10. Alle Algemene Voorwaarden zijn ook voor de opdrachten van toepassing.