Algemene Voorwaarden en beleid

Welkom bij LuRoFoto.

 

Voorwoord:

LuRoFoto is een forum dat een afspiegeling is van de maatschappij. De gehele maatschappij is een wirwar van regels en wetten. Denk maar aan het verkeer maar ook de regels in een museum of een ziekenhuis, op het werk of in je eigen huis.
Om LuRofoto een prettige plek te laten zijn, hebben wij een aantal algemene onderwerpen uitgelicht en een paar huisregels toegevoegd.
Onze moderatoren doen het liefst de fotografen op weg helpen als ze ergens tegenaan lopen. Politie-agentje spelen is geen favoriete bezigheid dus laten we met elkaar de regels en voorwaarden van zowel LuRo als daarbuiten respecteren aub!

De aanbieders ("wij", "ons", "onze") van de dienst die door deze website wordt aangeboden zijn niet verantwoordelijk voor de door gebruikers gegenereerde inhoud en accounts. Geplaatste inhoud geeft alleen de mening van de auteur weer.

Door het plaatsen van foto's op LuRoFoto ben je akkoord dat medefotografen op -of aanmerkingen op jouw foto's kunnen maken en verbetertips geven. Wil je dat liever niet, geef het dan aan in de aanvullende info tijdens het uploaden. Je bent niet verplicht die tips op te volgen maar je respecteert de meningen wel.

01. Je stemt ermee in de dienst niet te gebruiken voor het indienen of koppelingen naar inhoud die lasterlijk, beledigend, hatelijk, bedreigend, stalkend, spam of spamachtig is, inhoud voor volwassenen (o.a. naaktfotografie) of aanstootgevende inhoud bevat, persoonlijke informatie van anderen bevat, risico op inbreuk op auteursrecht, moedigt onwettige activiteit aan of overtreedt op andere wijze wetten. Je bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en eventuele schade die voortvloeit uit die inhoud en/of jouw gedrag. Respectloos gedrag en/of taalgebruik (o.a. schuttingtaal, schelden, vloeken, opstoken, uitlokken, uitlachen, zich neerbuigend uiten e.d.) wordt niet getolereerd. Tevens wordt het niet op prijs gesteld wanneer vragen niet beantwoord c.q. genegeerd worden. 
Moderatorberichten, Beheerberichten en Adminberichten hebben géén vrijblijvend karakter. Het niet opvolgen of geen gehoor geven van dergelijke berichten, kan nadelige gevolgen hebben. 

02. Foto’s die je plaatst zijn uitsluitend door jouzelf gemaakt. (systeem/compact/SRL/smartphone/drone). Degene die het sluiterknopje (in)direct indrukt, is degene die de foto gemaakt heeft.
* Screenshots, afbeeldingen via een kopieermachine, beeldscherm en scans (behalve een scan van eigen foto of eigen negatief) zijn niet toegestaan, een zelf gemaakte foto van een bestaande foto of schilderij aan de muur, voorzien van eigen inbreng, wel mits het copyright niet geschonden wordt.
Voor alle bewerkte foto's geldt: We lezen graag wat je hebt gedaan zodat andere ervan kunnen leren.

03. Je mag foto's beoordelen en/of een leukje geven maar we lezen uiteraard het liefst wat je van de foto's van de andere fotografen vindt. Voor 'Lief-en-leed-foto's' mag je gebruik maken van het forum. Smileys zijn een leuke aanvulling op de geschreven tekst. 

04. Wees respectvol naar elkaar en beoordeel de foto, niet de fotograaf. Het vormen van vriendenclubjes is niet toegestaan.

06. Schrijf niet met de CAPSLOCK aan en gebruik niet meerdere uitroeptekens achter elkaar, ook niet in titels, het komt nogal SCHREEUWERIG!!!!!! en daarmee zeer onbeleefd over.

07. Het is niet toegestaan om meer dan één account per persoon te openen dan wel te bezitten.
Verschillende accounts met hetzelfde IP-adres worden  gecontroleerd en bij gebleken misbruik worden alle accounts verwijderd.

08. Wil je een handtekening? De enige juiste plek daarvoor is in jouw profiel. Hij komt dan mee met elke reactie die je schrijft.

09. Je verleent ons een niet-exclusieve, permanente, onherroepelijke, onbeperkte licentie voor het gebruiken, publiceren of opnieuw publiceren van jouw inhoud in verband met de dienst. Je behoudt het auteursrecht op de inhoud. Alle inhoud die jij indient, uploadt of anderszins beschikbaar stelt aan de dienst kan worden getoetst aan de Voorwaarden door medewerkers. Dien geen inhoud in die je als privé of vertrouwelijk beschouwt. (telefoonnummers, (E-mail)adressen e.d.)
Foto's kunnen geplaatst of gebruikt worden voor:
*Wedstrijden
*Foto-Opdrachten
*Foto van de Maand | Jaar
*Een fotocompilatie via Youtube
* Een eervolle vermelding via Facebook

10. Het beheer, inclusief de moderatoren van LuRoFoto is te allen tijde bevoegd en gerechtigd geplaatst materiaal (zowel foto's als teksten op de Galerij en het Forum) dat niet voldoet aan genoemde (wedstrijd)voorwaarden te verwijderen, te verplaatsen of aan te passen,  zo nodig zonder opgaaf van reden,  zowel vooraf als achteraf.

11. Op de gehele site is copyright van toepassing. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de inhoud dan wel delen van de inhoud aan en/of met derden, van alles wat op LuRoFoto staat, zowel foto's als teksten, zonder vooraf uitdrukkelijk schriftelijk verkregen toestemming van de eigenaren van LuRoFoto of de belanghebbende fotograaf is schending van het auteursrecht en kan worden bestraft met een geldboete. Zie ook: dit artikel

Kijk hier voor de Wedstrijdvoorwaarden

Kijk hier voor de Opdrachtvoorwaarden

 

Artikel details

Artikel ID:
2
Categorie:
Datum toegevoegd:
15-11-2020 14:57:13
Aantal bekeken:
900
Beoordeling (Stemmen):
(4)

Gerelateerde artikelen