Veel gestelde vragen
LuRoFoto > LuRoHelpdesk > Veel gestelde vragen

Geef een zoekopdracht/vul een trefwoord in:


Klacht indienen over een PB (persoonlijk bericht) via LuRoFoto

Oplossing Wanneer je van mening bent dat een PB, om wat voor reden dan ook, niet door de beugel kan, (kwalijk of hinderlijk) dan ben je gerechtigd hierover een klacht in te dienen bij het Team.
Het is niet wenselijk om verder per PB/Mail de betreffende gebruiker/fotograaf hierover te informeren.
Tevens is het niet de bedoeling ongerief betreffende een PB onder een foto te plaatsen of op het forum te publiceren.

De klacht wordt te allen tijde door het gehele team serieus bekeken en besproken.


1. De aanleiding van de klacht is bewijsbaar Ún in de volledige context aan het Team aan te leveren.


2. De klacht is ingediend middels het daarvoor bestemde ticket en is volledig ingevuld.:
KLIK HIER OM EEN TICKET IN TE DIENEN

De zender van de kwalijke/hinderlijke PB('s) wordt op de hoogte gebracht.
De naam van de klager wordt niet vermeld aan de zender.

Klachten worden binnen een week na ontvangst afgerond mits het team voltallig aanwezig is.
Indien een klacht niet binnen een week afgerond kan worden krijgt de klager hierover bericht.
Nadat de klacht is afgerond, krijgt de klager eveneens bericht.

NB. Indien het team een maatregel noodzakelijk acht, mag er, in verband met de wet op de privacy, geen details vermeld worden. Graag begrip hiervoor.

 
Was dit artikel behulpzaam? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 86
Onderwerp: GEBRUIKERS EN MODERATOREN
Datum toegevoegd: 29-12-2013 08:57:58
Aantal bekeken: 42
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (2)

 
<< Ga terug

Powered by Help Desk Software HESK™