Veel gestelde vragen
LuRoFoto > LuRoHelpdesk > Veel gestelde vragen

Geef een zoekopdracht/vul een trefwoord in:


Klacht indienen over een foto

Oplossing Wanneer je van mening bent dat een foto, om wat voor reden dan ook, niet past op de galerij, dan ben je gerechtigd hierover een klacht in te dienen bij het Team.
Het is niet wenselijk om per PB/Mail met de betreffende gebruiker/fotograaf hierover te informeren.
Tevens is het niet de bedoeling ongerief betreffende een gebruiker/fotograaf onder een foto te plaatsen of op het forum te publiceren.

De klacht wordt te allen tijde door het gehele team serieus bekeken en besproken.


1. De aanleiding van de klacht is bewijsbaar Ún in de volledige context zichtbaar.
(de foto staat zichtbaar in de gallery)

2a. De klacht is ingediend middels het daarvoor bestemde ticket en is volledig ingevuld.:
KLIK HIER OM EEN TICKET IN TE DIENEN
2b. De klacht is ingediend middels de meldknop onder de foto en voorzien van een toelichting.

De fotograaf van de beklaagde foto wordt op de hoogte gebracht.
De naam van de klager wordt niet vermeld aan de fotograaf.

Klachten worden binnen een week na ontvangst afgerond mits het team voltallig aanwezig is.
Indien een klacht niet binnen een week afgerond kan worden krijgt de klager hierover bericht.
Wanneer de foto door de fotograaf tijdens de procedure wordt verwijderd, wordt de klachtenprocedure afgerond.
Nadat de klacht is afgerond, krijgt de klager eveneens bericht.

NB. Indien het team een maatregel noodzakelijk acht, mogen wij in verband met de wet op de privacy geen details vermelden, graag begrip hiervoor.

 
Was dit artikel behulpzaam? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 82
Onderwerp: FOTO(GALERIJ)
Datum toegevoegd: 11-09-2013 17:07:30
Aantal bekeken: 38
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 5.0/5.0 (2)

 
<< Ga terug

Powered by Help Desk Software HESK™