Veel gestelde vragen
LuRoFoto > LuRoHelpdesk > Veel gestelde vragen

Geef een zoekopdracht/vul een trefwoord in:


Klacht indienen over een fotograaf

Oplossing Wanneer je van mening bent dat een fotograaf zich onheus gedraagt of gedragen heeft, ben je gerechtigd hierover een klacht in te dienen bij het Team.
Het is niet wenselijk om dit per PB/Mail met de betreffende gebruiker 'uit te vechten' danwel de gebruiker op zijn/haar gedrag via PB/Mail aan te spreken.
Tevens is het niet de bedoeling ongerief betreffende een fotograaf onder een foto te plaatsen of op het forum te publiceren.

De klacht wordt door het gehele Team serieus onderzocht wanneer de volgende zaken van toepassing zijn:


1. De aanleiding van de klacht is bewijsbaar Ún in de volledige context zichtbaar.
(reacties, mail of PB's zijn nog aanwezig en/of worden door de klager aangeleverd aan het Team)

2. De klacht is ingediend middels het daarvoor bestemde ticket en is volledig ingevuld.:
KLIK HIER OM EEN TICKET IN TE DIENEN

Klachten worden binnen een week na ontvangst afgerond mits het Team voltallig aanwezig is.
Indien een klacht niet binnen een week afgerond kan worden krijgt de klager hierover bericht.
Nadat de klacht is afgerond, krijgt de klager eveneens bericht.

NB. Indien het Team een maatregel noodzakelijk acht, mag, in verband met de wet op de privacy, geen details vermeld worden. Graag begrip hiervoor.

 
Was dit artikel behulpzaam? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 75
Onderwerp: GEBRUIKERS EN MODERATOREN
Datum toegevoegd: 17-12-2012 10:12:59
Aantal bekeken: 69
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 5.0/5.0 (1)

 
<< Ga terug

Powered by Help Desk Software HESK™