Veel gestelde vragen
LuRoFoto > LuRoHelpdesk > Veel gestelde vragen

Geef een zoekopdracht/vul een trefwoord in:


Opdrachtvoorwaarden

Oplossing LuRoFoto is géén Foto-Opdrachtsite maar een interactieve fotoclub en beoordelingssite.
Alleen geregistreerde fotografen met een BasisAccount, ZilverAccount en GoudAccount kunnen deelnemen aan de Foto-opdrachten.
De community verwacht dat opdrachtdeelnemers ook met regelmaat deelnemen aan het reguliere foto's uploaden -en beoordelings-verkeer op de site.
Indien je deelneemt aan de opdracht(en) maar je niet conformeert aan de communityverwachtingen,
riskeer je, gedurende de lopende foto-opdracht diskwalificatie van jouw opdrachtinzending(en).

Ben je nieuw op de site? Dan moet je eerst minimaal drie beoordelingen schrijven. Daarna kun je na ongeveer 10 - 15 minuten foto's uploaden.
Je kunt tijdens het wachten gerust nog wat meer foto's beoordelen en/of de site verder verkennen.
*Het uploaden van een foto in de Foto-Opdracht staat gelijk aan het akkoord gaan met de Opdrachtvoorwaarden, de communityverwachtingen en de ALGEMENE VOORWAARDEN.
Wanneer de voorwaarden niet worden nageleefd, kunnen/zullen foto's én/of geregistreerde fotografen voor deelname uitgesloten worden of worden van de site verwijderd.

Het doel van de Foto-Opdracht:

Je word letterlijk in de betreffende periode erop uit gestuurd om binnen of buiten foto's te gaan maken waarin het onderwerp van de opdracht duidelijk zichtbaar is.
Geen poespas, toestanden of doordenkertjes eromheen dan wel een eigen interpretatie bedenken en uitvoeren, die het onderwerp op de achtergrond doen verdwijnen of zelfs onzichtbaar maken. Houd het zuiver en eenvoudig. Volg de aanwijzingen in de uitleg letterlijk op. Het uitvoeren van een goede compositie, belichting, scherpte en kleuren, alsmede het uitvoeren van een ingewikkelder bewerking, is vaak al lastig genoeg.
De foto die in de opdracht ingeladen wordt, zal door de andere fotografen van LuRoFoto zeer kritisch moeten worden bekeken en beoordeeld en bij gevonden aandachtspunten worden voorzien van tips ter aanpassing of verbetering.
Dit kán zelfs betekenen dat de fotograaf de foto opnieuw moet maken om de aangereikte tips te kunnen uitvoeren.
Als een aanpassing naar aanleiding van tips volstaat, dient de fotograaf deze aanpassing in het reactieveld onder de upload te tonen.
Een foto mag ook mooi of goed gevonden worden maar ook dan dient de beoordelaar te melden waarom hij/zij de foto mooi of goed vindt.
De opdracht is géén wedstrijd maar heeft tot doel een ieder bewuster te maken van zijn/haar eigen camera, fotografeergewoonten en kijkgedrag en daar zo nodig in bij te stellen!
Om zowel de fotodatum als de instellingen te kunnen zien, dient de EXIF met het uploaden mee te komen.
Als de EXIF niet in de foto meekomt, dan krijgt de fotograaf de gelegenheid de foto mét EXIF naar het beheer te mailen.
Het beheer zal de EXIF dan bij de foto plaatsen.
Aan de hand van de instellingen kunnen dingen afgeleid worden en zinvollere tips gegeven worden.
Aan het eind van de maand bekijken de geregistreerde gebruikers de foto’s en kiezen de foto die het best aan de opdracht voldoet door middel van het uitbrengen van hun stem.
De fotograaf, die eigenaar is van de foto met de meeste stemmen, zal voor al zijn/haar inspanning en inschatting worden beloond.
Er moeten ten minste 5 foto's in de opdracht staan om het stemmen door te laten gaan.
De moderatoren/beheerders, zien erop toe dat de doelstelling door iedereen wordt gerespecteerd en zowel bovenstaande als onderstaande aanwijzingen worden nageleefd.

1. Opdrachtfoto's mogen niet gemaakt zijn met een Smartphone/GSM/Tablet/Video/Drone.
2. Opdrachtinzendingen mogen geen kader, tekst, copyright en/of logo hebben en zijn minimaal 1000 pixels op de langste zijde.
3. Elke twee maanden heeft LuRoFoto een ander onderwerp in de Foto-opdracht.
4. De Foto-opdracht duurt van de 1e dag tot de 25e van de maand.(in februari tot de 24e)
5. Ingezonden foto's dienen in de betreffende maand(en) te zijn gemaakt en te zijn voorzien van volledige EXIF.
6. Tijdens de laatste vijf dagen van de maand, gaan de LuRoFotografen stemmen op de foto die, volgens hun, het beste aan de opdracht voldoet. Het stemmen gebeurt anoniem en dient anoniem te blijven
7. De foto met de meeste stemmen krijgt een ereplek in de sidebar en de copyright hebbende fotograaf krijgt een beloning uitgereikt.
Indien er meerdere foto's eindigen met een gelijk aantal stemmen, wordt er geloot door het beheer.
8. De gedachte achter de Foto-Opdracht is om er op uit te gaan en bewust(er) met je camera en het onderwerp om te gaan.
Je kan, als fotograaf, hiermee gestimuleerd worden om uit je comfortzone te stappen wat vaak verrassend materiaal oplevert.
9a. BasisAccount: Maximaal 2 foto's per opdracht
9b. ZilverAccount en GoudAccount: Maximaal 8 foto's per opdracht
10. Indien een foto niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de foto uit de opdracht verwijderd.

*Het beheer behoudt zich het recht, de foto met de meeste stemmen uit te sluiten indien deze niet optimaal aan alle opdrachteisen/kwaliteitseisen voldoet.
De eerstvolgende foto met opvolgend aantal stemmen die wel aan alle eisen voldoet, zal dan als voltooid worden aangemerkt.

**Opdrachtrubrieken worden jaarlijks opgeschoond, alleen de voltooide foto's blijven op de site staan.

De fotograaf die met zijn/haar foto de meeste stemmen heeft ontvangen, krijgt een aantrekkelijke waardebon.
De gulle gever is Madern International B.V.
 
Was dit artikel behulpzaam? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 54
Onderwerp: WESTRIJD, OPDRACHT en FOTO VAN DE WEEK
Datum toegevoegd: 23-08-2011 08:30:34
Aantal bekeken: 739
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.3/5.0 (44)

 
<< Ga terug

Powered by Help Desk Software HESK™