Veel gestelde vragen
LuRoFoto > LuRoHelpdesk > Veel gestelde vragen

Geef een zoekopdracht/vul een trefwoord in:


Algemene voorwaarden

Oplossing Algemene Voorwaarden, Voorwoord:

Wees er zeker van dat je ook ons privacyprotocol hebt gelezen: PRIVACYVERKLARING

De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de WEDSTRIJDVOORWAARDEN

Voor het bewerken van foto’s zijn de volgende richtlijnen van toepassing: KLIK HIER

*Als je nieuw bent op de site, moet je eerst drie (onderbouwde) commentaren bij foto's schrijven alvorens je de eerste foto mag uploaden.
De Admin zet dan je account om naar een ProefGoud. Je krijgt hiervan bericht.

De voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen omtrent het gebruik van de site. Door je te registreren als gebruiker ga je akkoord met alle voorwaarden en ben je je ervan bewust dat er bij overtreding van één der of meerdere genoemde voorwaarden mogelijk een sanctie zal volgen.
Geregistreerde gebruikers ontvangen maandelijks een nieuwsbrief om zo op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen omtrent LuRoFoto.
Tevens gaat ermaandelijks een oproep uit om te stemmen op de wedstrijdfoto of Foto-Opdrachtfoto en per kwartaal één oproep om te stemmen op de Foto van de Week voor het Kwartaal.
N.B. Afmelden van de nieuwsbrief is gekoppeld aan afmelden van alle oproepen.
LuRoFoto gaat ervan uit dat diegene die de foto plaatst ook daadwerkelijk de rechthebbende fotograaf van deze foto is. Door het plaatsen van een foto maak je jezelf aan LuRoFoto bekend als de rechthebbende fotograaf van deze foto.
Hiermee wordt de persoon bedoeld die de ontsluitknop heeft ingedrukt, hetzij die op de camera, hetzij met een afstandbediening.
Indien mocht blijken dat dit niet het geval is, dan wordt de foto onmiddellijk van de website verwijderd. Mogelijk wordt de fotograaf dan ook van de site verwijderd.

LuRoFoto is een interactieve fotoclub waarin we niet alleen foto's beoordelen maar ook met elkaar hierover in gesprek gaan
teneinde elkaar verder op weg te helpen in de fotografie -en fotobewerkingswereld.
Wanneer je uitsluitend de foto beoordeeld wilt zien, geef dit dan tijdens het uploaden aan door middel van geen toestemming tot discussie te geven.
Er wordt van je verwacht, dat jij je leerbaar opstelt.

Tot slot verwachten we dat je enige kennis hebt van je camera. Zo weet je wat diafragma, ISO, sluitertijd en belichtingscompensatie betekenen en je kent het verschil tussen landscape en portretstand. Dit maakt het geven van verbetertips makkelijker en begrijpelijker.

NB: Een langdurig inactief account (alleen komen kijken is geen activiteit) wordt na verloop van tijd verwijderd.
Het aanmaken/hebben van een account, met uitsluitend de bedoeling om een wedstrijdfoto/opdrachtfoto te plaatsen, reclame te maken, iets te verkopen, onrust te zaaien, gebruikers en/of beheer lastig te vallen en/of te beledigen, foto's van vrienden/familie te komen beoordelen of alleen maar mee te kijken is niet toegestaan.
Ook een account na verloop van tijd gebruiken om alleen nog wedstrijdfoto's en/of opdrachtfoto's te plaatsen is niet toegestaan. Dit brengt namelijk niet voldoende interactie met zich mee om te voldoen aan de doelstelling van LuRoFoto.

TIP: schrijf niet na iedere beoordeling een bedankje. Het is vanzelfsprekend dat je blij bent met ontvangen beoordelingen. Bovendien met iemand die wil lezen en/of beoordelen zich door een reeks bedankjes heen worstelen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

01. Respectloos gedrag en/of taalgebruik (o.a. schuttingtaal, schelden, vloeken, opstokerijen, uitlokkingen e.d.) wordt niet getolereerd.

02. Foto’s moeten door jouzelf gemaakt zijn mét een fotocamera (systeem/compact/SRL/smartphone).
Screenshots en scans zijn niet toegestaan, een zelf gemaakte foto van een bestaande foto wel mits het copyright niet geschonden (=strafbaar!) wordt.
03. Wil je, tijdens het uploaden van je foto, de originele foto van de upload of een foto die aantoont hoe de upload tot stand is gekomen tonen, dan dient deze geplaatst te worden in de aanvullende info.
Andere foto's (met bijv een andere exif) mogen voor houders van een GoudAccount ter ondersteuning/verduidelijking/vergelijking eveneens in het reactieveld geplaatst worden, zowel onder eigen foto's als onder de foto's van de medefotografen.

04. Beoordeel de foto (zo onderbouwd mogelijk), niet de persoon achter de foto.
Beoordeel een foto met tekst en niet met alleen maar smilies.
Het is niet toegestaan uitsluitend op foto's van vrienden (zowel op LuRo als in RL) te reageren of een selectie van fotografen te maken en deze een voorkeursbehandeling te geven.
Als een foto je totaal niet aanstaat hoef je niet te reageren.

05. Je moet tegen een stootje kunnen om opbouwende kritieken te kunnen waarderen.In de aanval gaan na het ontvangen van opbouwende kritieken wordt niet gewaardeerd.

06. Het plaatsen van één foto staat gelijk aan het schrijven van ten minste drie beoordelingen bij foto’s van andere fotografen.

07. LuRoFoto mag niet dienen als 'doorgeefluik' naar andere platforms. Foto's dienen op LuRoFoto bekeken en beoordeeld te worden. Daarom is het niet toegestaan te linken en/of te verwijzen naar social media en andere fotobeoordelingssites.
Daarnaast is het niet de bedoeling foto's te gaan beoordelen die niet op LuRoFoto staan.
Het is niet toegestaan te linken en/of te verwijzen naar een andere foto(beoordelings -of wedstrijd)community, en/of naar een foto op een andere foto(beoordelings -of wedstrijd)community met het doel stemmen te winnen of elders (meerdere/grotere/andere) foto's te beoordelen.
Een linkje/verwijzing naar -uitsluitend- je eigen website (social media en een portfolio op een openbaar forum is géén eigen website) is toegestaan.
Deze maak je aan in het speciaal daarvoor bestemde vak via je profiel en/of in een handtekening.
Elke andere plek, bijvoorbeeld los in een reactie of in/onder je foto, is niet toegestaan.

08. Een foto omruilen, vanuit de aanpassingsmodule, mag alleen als je een GoudAccount hebt en als er nog geen reactie(s) onder je foto is/zijn gegeven.
Indien er reeds gereageerd is op de titel en/of aanvullende info, mogen de gegevens alleen aangepast worden indien de fotograaf dit kenbaar maakt.

09. Naaktfoto’s moeten tijdens het uploaden aangemerkt worden.
Bij de vraag in de uploadmodule: "Is er bloot (behalve armen en benen) op de foto te zien?"
Zet je het antwoord op 'ja'. Foto's van naakte kinderen zijn niet toegestaan (zonder -zichtbaar-(zwem)broekje aan e.d.)

10. Schrijf niet met de CAPSLOCK aan, ook niet in titels, het komt nogal schreeuwerig over.

11. Het is niet toegestaan om meer dan één account per persoon te openen dan wel te bezitten.
Verschillende accounts met hetzelfde IP-adres gecontroleerd worden en bij gebleken misbruik verwijderd.

12. Het beheer, inclusief de moderatoren van LuRoFoto is te allen tijde bevoegd en gerechtigd geplaatst materiaal (zowel foto's als teksten op de Galerij en het Forum) dat niet voldoet aan genoemde (wedstrijd)voorwaarden te verwijderen, te verplaatsen of aan te passen, zo nodig zonder opgaaf van reden, zowel vooraf als achteraf.

13. Foto’s staan in de Galerij ter beoordeling en niet om lief en leed met elkaar te delen en te bespreken. Hiervoor kun je gebruik maken van het forum.

14. Op de gehele site is copyright van toepassing. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de inhoud dan wel delen van de inhoud aan en/of met derden, van alles wat op LuRoFoto staat, zowel foto's als teksten, zonder vooraf uitdrukkelijk schriftelijk verkregen toestemming van de eigenaren van LuRoFoto of de belanghebbende fotograaf is schending van het auteursrecht.

15. Negatieve publiciteit, laster en smaad jegens de site, het beheer, de moderatoren en geregistreerde gebruikers is niet toegestaan.
Verder is het niet toegestaan op te jutten of ongewenst gedrag uit te lokken. Provoceren en/of steken onder te water geven wordt niet getolereerd.

16. Klachten over (het gedrag van) een moderator uitsluitend indienen via de helpdesk/ticket. De moderator zelf hierover mailen (inclusief PB) is niet toegestaan.

17. Foto's die geplaatst worden of gebruikt worden in de volgende rubrieken:
*Wedstrijd
*Foto-Opdracht
*Foto van de Week
worden allen eigendom van LuRoFoto maar de fotograaf behoudt het auteursrecht. LuRoFoto garandeert dat de foto's alleen tbv de site zelf (eventueel met behulp van Youtube en/of FaceBook) worden gebruikt en dat voor gebruik tbv andere doeleinden dan www.lurofoto.eu eerst toestemming gevraagd wordt.

18. LuRoFoto volgt de Nederlandse wet -en regelgeving:

-Op of via LuRoFoto mag geen illegale software besproken en/of aangeboden/verhandeld worden.

-Alle foto's die je op LuRoFoto plaatst, moeten in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en mogen niet in strijd zijn met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen.
Alles wat je op LuRoFoto plaatst mag niet bevatten: beledigend, grof of onterend materiaal en/of uitspraken - ook niet gericht aan medegebruikers, de site of het beheer- , elementen die de privacy (van derden) aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn of die mogelijk (kunnen) aanzetten tot overtredingen of misdrijven.

- Belediging, discriminatie en (sexuele) intimidatie zijn overtredingen volgens artikel 137c van het Wetboek van strafrecht.
Ook op LuRoFoto zijn deze overtredingen niet toegestaan.
Elke foto en/of tekst die beledigend en/of discriminerend is op: levensovertuiging, religie, geboorterecht, geslacht, afkomst, huidkleur, haarkleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, leeftijd, beroepskeuze en wat dies meer zij, zal worden verwijderd.

LuRoFoto is gerechtigd te allen tijde de algemene voorwaarden aan te passen indien dit het algemeen belang dient.

LuRoFoto is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het bezoek aan de site.
Het beheer zal steun bieden indien je slachtoffer wordt van enige overtreding, misdrijf, ernstige belediging en/of ontering welke door derden (medegebruikers en/of derden via medegebruikers) zijn/worden uitgevoerd direct of indirect via LuRoFoto.

 
Was dit artikel behulpzaam? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 5
Onderwerp: ALGEMEEN GALLERY EN FORUM
Datum toegevoegd: 09-01-2011 19:39:48
Aantal bekeken: 1855
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.9/5.0 (74)

 
<< Ga terug

Powered by Help Desk Software HESK™